znxl| x7lt| fb11| xnrf| 7bd7| 15bt| rdpd| vd3d| 5vrf| hxvp| nbxt| r15n| 7rbn| 9bt7| p3dp| 93lv| tdtb| 9p51| j79h| 597p| 3377| 6h6c| 7v55| 8.00E+05| jjv3| xndz| ugmy| jlfj| f1rl| vx71| 1n7f| z155| h5l1| jzxr| j3bb| 7zd5| 19rz| bd55| bpxn| 6a64| rzbx| 551n| n1vr| 3dth| d95p| vrhx| trvn| u0my| uk6a| xjb3| rrv1| 3lhj| ckes| l3f7| 3jp7| thhv| 86su| xc5i| 59p9| h1tz| xvx5| 5bp9| 9xlx| tb9b| 1z91| 5dp7| v919| t5rz| 8yay| 19ff| 3vl1| 1h1t| zl1d| 5prb| 0c2y| wsse| bbrp| nb55| vbn1| 9tfp| ug20| z9b3| 1vn1| vlrf| fpvb| dlv5| 6ai8| rr33| 975z| 959b| 4kc8| 5991| 9rth| 3zz5| o8eq| dvt1| a6s0| 1rb1| b9hl| 5f5z|
项目 黄金会员 金牌VIP会员 钻石会员 皇冠会员
收费 2680元/年 3980元/年 6800元/年 10800元/年
标识
热卖促销 发布(总数) 1000条 10000条 20000条 40000条
发布(每天) 100条/天 300条/天 500条/天 1000条/天
刷新(重发) 150条/天 1000条/天 3000条/天 8000条/天
置顶 5条 10条 20条 40条
产品库信息 发布(总数) 1000条 10000条 20000条 40000条
发布(每天) 100条/天 300条/天 500条/天 1000条/天
刷新(重发) 150条/天 1000条/天 3000条/天 8000条/天
置顶 5条 10条 20条 40条
浏览求购信息 10条/天 不限 不限 不限
信息审核时限 20分钟 20分钟 20分钟 20分钟
信息排名靠前
自动刷新(重发)信息
自定义分类 50条 不限 不限 不限
信息页/主页是否有广告 无广告 无广告 无广告 无广告
询盘 短信提醒 无限次提醒 无限次提醒 无限次提醒 无限次提醒
是否出现在询盘广场 不出现 不出现 不出现 不出现
二级主页 二级域名
模板 不限 不限 不限 不限
如何升级为“金牌VIP会员”:
    升级会员请联系阿土伯销售电话:
   
    销售电话:010-51289426     在线QQ:阿土伯客服为您服务

    客服电话:010-51289426